زنده سازی مجدّد بافتی Revascularization

به دلیل نیاز شدید دندانپزشک ها و محقّق ها به انجام درمانی مناسب برای دندان های با آپکس باز و نکروزه، این نوع درمان مورد استقبال قرار گرفت ولی هنوز مطالعه های کارآزمایی بالینی با ارزش بالا جهت استاندارد سازی این درمان انجام نشده است. در این درمان پس از ضدعفونی کامل کانال ریشه و انتهای اپیکال، بافت اپیکال را تحریک نموده تا دوباره سبب تشکیل عروق جدید و بافت جدید در انتهای ریشه و داخل کانال ریشه شود که در برخی مواقع حتّى منجر به ضخیم شدن دیواره های کانال نیز می گردد.

پاکسازی


در جلسه اوّل، شستشوی کامل کانال با مقدار زیادی هیپوکلریت سدیم ۲۵ / ۵ درصد صورت می گیرد، طوری که مادّه از یک طرف به آرامی وارد کانال شده و از سمت دیگر خارج شود. سوزن به هیچ عنوان نباید داخل کانال گیر کند تا منجر به تزریق با فشار دارو نشود. سپس اقدام به اندازه گیری طول کارکرد نموده و تا انتهای ریشه را به طور کامل تمیز می کنیم، ولی فایلینگ جهت تراشیدن عاج انجام نمی شود تا منجر به از دست رفتن بافت بیشتری از دندان نگردد. سپس از داروهای داخل کانال جهت ضدعفونی بین جلسه استفاده می شود.


آنتی بیوتیک: بدین منظور می توان از مخلوط چند آنتی بیوتیک استفاده نمود. اوّلین بار تروپ پیشنهاد کرد از مخلوط سه آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین ، مترونیدازول و ماینوسیکلین استفاده شود. پس از مدّتی محقّق ها دریافتند ماینوسیکلین سبب تغییر رنگ شدید تاج دندان ها می شود که در مواردی حتّی با سفید کردن هم رنگ دندان اصلاح نمی شد. پس از آن پیشنهاد شد از سفکلور به جای ماینوسیکلین استفاده شود؛ همچنین آنتی بیوتیک دو تایی نیز موفّقیّت خوبی داشته است.


هیدروکسید کلسیم: محقّق های مختلفی از هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی داخل کانال در بین جلسه های درمان استفاده نموده اند که موفقیت خوبی نیز داشته است.

تشکیل لخته خونی


در جلسه دوّم، بیمار معاینه می شود تا علایم بالینی عفونت مانند تورم، مجرای خروج چرک و غیره بر طرف شده باشد. سپس دندان را بی حس می کنیم. لازم است از ماده بی حسی بدون رگ فشار استفاده گردد. جهت پاکسازی کانال از بقایای داروهای داخل کانال شستشوی با هیپوکلریت سدیم انجام می گیرد، سپس یک فایل درشت را در کانال قرار داده، از آپیکال فورامن رد می کنیم تا خون ریزی ایجاد شده و کانال به طور کامل از خون پر شود. سپس روی خون ریزی و زیر ناحیه طوق دندان سمان MTA یا CEM قرار می دهیم . سمان باید طوری در کانال قرار گیرد که خیلی به اپیکال کانال رانده نشود. سپس روی سمان را با گلاس اینومر پوشانده و دندان تحت کنترل قرار می گیرد.


پیگیری


نیاز است بیمار به مدت طولانی تحت پیگیری قرار گیرد. حداقل ۱۸ ماه زمان نیاز است تا ضایعه اپیکال بهبود یافته و رشد ریشه کامل شده و یا انتهای ریشه مسدود و یا کلسیفیه شود.