بای پس و خارج کردن فایل شکسته در کانال

شکستن فایل و ابزار داخل کانال ریشه! ( مدیریت خطاها و مشکلات درمان اندو)


درمان ریشه دندان یک درمان تکنیکی و نیازمند مهارت است. ما بیشتر این مهارت‌ها را در دانشکده‌ها یاد گرفته‌ایم و به‌تدریج با کسب تجربیات بیشتر مهارت ما بیشتر می‌شود؛ اما خطا و شکست درمان(که یکی از آنها شکستن فایل است!) جز لاینفک هر نوع مداخلهٔ درمانی است. درمانگر در تلاش است تا خطا را به حداقل و نزدیک صفر برساند ولی در عمل این قضیه غیرممکن است.
یکی از خطاها و مشکلات درمان ریشه، جدا شدن (شکستن) فایل‌های روتاری یا دستی در حین درمان ریشه در داخل کانال‌هاست که اغلب مشکلات بسیار زیادی را به بار می‌آورد.

راه حل های ممکن:


۱- خارج نمودن قطعه باقی مانده در کانال ریشه

۲- انجام عمل بای پس (Bypassing) به معنی مسدود نمودن مسیر قطعه شکسته شدن بطوری که در جایگاه خود ثابت شود و حرکت نکند. که در این حالت قطعه در کانال باقی می ماند.
در این حالت اندودنتیست به شیوه ای از کنار فایل شکسته عبور (Bypass) می کند. با این کار، ادامه پروسه اندو (عصب کشی) بطور طبیعی از کنار فایل باقی مانده انجام می شود و فایل داخل کانال عصب کشی شده باقی می ماند. در این وضعیت مشکل و خطر خاصی برای دندان وجود ندارد و دندان مانند یک دندان عصب کشی شده عادی خواهد بود.

۳- در برخی موارد به دلایلی از قبیل باریک یا ناصاف بودن کانال، امکان بای پس کردن فایل وجود ندارد و دندانپزشک نمی تواند راهی در داخل کانال پیدا کند که از کنار فایل عبور کند. اگر در این موارد، فایل در مراحل آخر عصب کشی شکسته شده باشد و کانال تا حد زیادی تمیز شده باشد، می توان امیدوار بود که اتفاق خاصی نخواهد افتاد و می توان ریشه و تاج دندان را با همان وضعیت پر نمود.
البته بهتر است هر چند ماه وضعیت دندان بیمار را با گرفتن عکس رادیولوژی و معاینه، پیگیری (Follow up) کنید.
در اکثر موارد اتفاقی برای دندان نمی افتد اما اگر در معاینه های بعدی شکل گیری ضایعه ای در انتهای کانال مشاهده گردید، بیمار باید توسط متخصص درمان ریشه ،جراحی انتهای ریشه (اپیکو) انجام دهد.